BUCKET LIST BOOKS
"Avtryck 1: Bah!"

"Avtryck 1: Bah!"

Författare: Ylva Dahlman
Titel: Avtryck 1: Bah!
Omslag: Jonas Rahm
Format: Inbunden (165 x 215 mm), 144 sidor
ISBN: 978-91-87969-23-2
Utgivningsdatum: december 2016

Texts in this book are both in Swedish and English.

”Bilderna i den här boken startade som andningshål under en ansträngd arbetsperiod. I rasande fart flödade de fram ur grillpinnar och tusch under tidiga morgontimmar. I gryningsljuset överraskade de mig och jag hade roligt nästan jämt medan det pågick. Efter hand som de var färdiga lade jag bilderna åt sidan och högen bara växte. Jag undrade verkligen vad jag skulle ha dem till.

En morgon vaknade jag med en självklar insikt att jag skulle köpa en skrivmaskin. Bilderna krävde ord. Jag hade nu mer tid till mitt förfogande och min plan var att arbeta med texterna för sig, att skriva kladdar för hand och att, när de var tillräckligt bra, renskriva dem direkt på bilderna.”

The pictures in this book surprised the artist in the light of dawn; they flowed in a furious feed from skewers and Indian ink in the early morning hours. Eventually, texts were added to the pictures and the work saved in a box. Now some of them have been gathered in this first book.

Ylva Dahlman har tecknat, målat och skrivit så länge hon kan minnas. Trots att bilderna har visats på utställningar har texterna, fram till nu, blivit kvar i anteckningsböcker och mappar. I grunden är hon arkitekt och har i decennier undervisat i konstnärliga metoder och kreativa processer på en av Sveriges arkitektutbildningar. Avtryck 1: Bah! är hennes debut.

Ylva Dahlman has been drawing, painting and writing for as long as she can remember. Although her paintings
have been displayed at exhibitions, the texts have, until now, remained in notebooks and folders. She's an architect by profession, and has been teaching artistic methods and creative processes at one of Sweden’s architecture universities for decades. Impression 1: Bah! is her first book.

220 SEK